Bên mời thầu cần biết (ngày 22/10/2014)

Ngày 21/10/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 252 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 245 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/10/2014); 7 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (22/10/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 22/10/2014 có tổng số 245 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 66 gói thầu xây lắp, 164 gói thầu mua sắm hàng hóa, 15 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/10/2014)

Ngày 20/10/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 340 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 334 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/10/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (21/10/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 21/10/2014 có tổng số 334 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 112 gói thầu xây lắp, 194 gói thầu mua sắm hàng hóa, 28 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/10/2014)

Ngày 17/10/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 253 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 250 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/10/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (20/10/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 20/10/2014 có tổng số 250 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 67 gói thầu xây lắp, 168 gói thầu mua sắm hàng hóa, 15 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/10/2014)

Ngày 16/10/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 271 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 267 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/10/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 17/10/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 17/10/2014 có tổng số 267 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 83 gói thầu xây lắp, 176 gói thầu mua sắm hàng hóa, 08 gói thầu tư vấn.

Khẳng định vai trò của đấu thầu đối với hiệu quả chi ngân sách

Công khai, minh bạch thông tin đấu thầu, quy định chặt chẽ về chỉ định thầu, áp dụng đấu thầu điện tử… là những giải pháp đang được đẩy mạnh áp dụng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động mua sắm công ở Việt Nam.

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/10/2014)

Ngày 15/10/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 276 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 271 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/10/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Đơn vị thực hiện: ZonQ Việt Nam


                       Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư -  Lô D25,  Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 1900.6621, 04.3768.8833. Fax: 04.3768.6622 - 04.3768.6633.

Giấy phép hoạt động số: 211/GP-TTĐT của Bộ TTTT cấp ngày 5/12/2011.
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Đấu thầu
tại địa chỉ www.muasamcong.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Đấu thầu.