Bên mời thầu cần biết (ngày 21/8/2014)

Ngày 20/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 136 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/8/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 21/8/2014)

Trên Báo đấu thầu số ra ngày 21/8/2014 có tổng số 136 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 36 gói thầu xây lắp, 92 gói thầu mua sắm hàng hóa, 08 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/8/2014)

Ngày 19/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 151 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/8/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 20/8/2014)

Trên Báo đấu thầu số ra ngày 20/8/2014 có tổng số 147 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 31 gói thầu xây lắp, 112 gói thầu mua sắm hàng hóa, 4 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/8/2014)

Ngày 18/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 177 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/8/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 19/8/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 19/8/2014 có tổng số 175 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 43 gói thầu xây lắp, 127 gói thầu mua sắm hàng hóa, 05 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 18/8/2014)

Ngày 15/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 167 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/8/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 18/8/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 18/8/2014 có tổng số 163 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 40 gói thầu xây lắp, 114 gói thầu mua sắm hàng hóa, 09 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/8/2014)

Ngày 14/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 150 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 144 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/8/2014);

Nhà thầu cần biết (ngày 15/8/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 15/8/2014 có tổng số 144 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 24 gói thầu xây lắp, 115 gói thầu mua sắm hàng hóa, 5 gói thầu tư vấn.
Đơn vị thực hiện: ZonQ Việt Nam


                       Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư -  Lô D25,  Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 1900.6621, 04.3768.8833. Fax: 04.3768.6622 - 04.3768.6633.

Giấy phép hoạt động số: 211/GP-TTĐT của Bộ TTTT cấp ngày 5/12/2011.
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Đấu thầu
tại địa chỉ www.muasamcong.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Đấu thầu.