Bên mời thầu cần biết (ngày 29/8/2014)

Ngày 28/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 157 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 153 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/8/2014); 4 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 29/8/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 29/8/2014 có tổng số 153 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 33 gói thầu xây lắp, 108 gói thầu mua sắm hàng hóa, 12 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/8/2014)

Ngày 27/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 172 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 165 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/8/2014); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 28/8/2014)

Trên Báo đấu thầu số ra ngày 28/8/2014 có tổng số 165 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 65 gói thầu xây lắp, 96 gói thầu mua sắm hàng hóa, 04 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/8/2014)

Ngày 26/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 171 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 166 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/8/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 27/8/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 27/8/2014 có tổng số 166 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 26 gói thầu xây lắp, 134 gói thầu mua sắm hàng hóa, 6 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/8/2014)

Ngày 25/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 175 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 169 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/8/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 26/8/2014)

Trên Báo đấu thầu số ra ngày 26/8/2014 có tổng số 169 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 51 gói thầu xây lắp, 109 gói thầu mua sắm hàng hóa, 09 gói thầu tư vấn.

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/8/2014)

Ngày 22/8/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 150 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 143 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/8/2014); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Nhà thầu cần biết (ngày 25/8/2014)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày 25/8/2014 có tổng số 143 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 33 gói thầu xây lắp, 101 gói thầu mua sắm hàng hóa, 09 gói thầu tư vấn.
Đơn vị thực hiện: ZonQ Việt Nam


                       Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư -  Lô D25,  Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 1900.6621, 04.3768.8833. Fax: 04.3768.6622 - 04.3768.6633.

Giấy phép hoạt động số: 211/GP-TTĐT của Bộ TTTT cấp ngày 5/12/2011.
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Đấu thầu
tại địa chỉ www.muasamcong.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Đấu thầu.