Phân hạng dự án FDI để quản lý hiệu quả

08:10 | 07/06/2012

 

Dự thảo Thông tư quy định về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, việc tuân thủ các quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đầu tư, triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang được lấy ý kiến các bên liên quan và các doanh nghiệp có vốn FDI. 

IMG

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT – cơ quan soạn thảo Thông tư khẳng định, việc xây dựng Thông tư sẽ góp phần quản lý hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI, đồng thời tăng cường hiệu quả giám sát các cơ quan quản lý nhà nước về FDI.

 

Tăng cường kiểm tra


Theo Ban soạn thảo, Dự thảo Thông tư trên bao gồm 9 nội dung sau: kiểm tra về việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn theo thẩm quyền và việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; sự phù hợp của chính sách với điều kiện kinh tế - xã hội; việc tuân thủ các quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển; công tác xây dựng quy hoạch; công tác thu hút vốn đầu tư; việc quy định ưu đãi đối với các dự án đầu tư nước ngoài; việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 

Còn đối với các doanh nghiệp FDI, việc kiểm tra có thể được tiến hành với 8 nội dung, bao gồm: việc thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tiến độ góp vốn điều lệ/vốn đầu tư; tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động; chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động; việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tình hình thuê đất và sử dụng đất và các nội dung khác liên quan đến việc triển khai đầu tư dự án.

 

Để việc kiểm tra được thực hiện hiệu quả, Dự thảo Thông tư của Bộ KH&ĐT đã đưa ra những yêu cầu cụ thể về việc lập kế hoạch kiểm tra. Cụ thể, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, kiểm tra định kỳ phải có kế hoạch. Theo đó, kế hoạch kiểm tra có thể được xây dựng thành văn bản riêng hoặc đưa vào nội dung của chương trình công tác của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp cần thiết, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì kiểm tra có thể trình người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch kiểm tra. Liên quan đến nội dung này, Ban soạn thảo cho biết, kế hoạch kiểm tra phải được gửi về cơ quan tổng hợp trước ngày 31/1 hàng năm.

 

Một điểm đáng lưu ý của Dự thảo Thông tư là quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước về FDI có thể tiến hành kiểm tra đột xuất. Theo đó, kiểm tra đột xuất có thể được thực hiện tại bất kỳ một dự án FDI nào nếu cơ quan quản lý nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân về những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài tại dự án đó. Theo Ban soạn thảo, quy định này khi được thực hiện sẽ góp phần bảo đảm quá trình đầu tư của dự án được tuân thủ theo đúng các quy định về quản lý đầu tư, từ đó nhằm đảm bảo mục tiêu và hiệu quả xã hội của dự án.

 

Thực hiện phân hạng dự án để quản lý tốt hơn


Theo Dự thảo Thông tư, trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét phân loại các dự án đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình theo các nhóm A, B, C.

 

Dự thảo Thông tư quy định về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án FDI gồm 5 chương, 31 điều. Theo Ban soạn thảo, một trong những mục đích quan trọng nhất của Thông tư là phát hiện những điểm bất hợp lý, sai trái trong việc tổ chức thực hiện các dự án FDI để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Theo đó, nhóm dự án hạng A là các dự án tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và ngân sách nhà nước. Nhóm này sẽ được ưu tiên xem xét đối với các đề xuất xin mở rộng quy mô hoạt động, bổ sung mục tiêu hoạt động, xin đầu tư thêm dự án mới.

 

Nhóm dự án hạng B là các dự án chưa đáp ứng các quy định của pháp luật và tại Giấy chứng nhận đầu tư vì các lý do và nguyên nhân khách quan, ví dụ như chậm được giao mặt bằng. Với các dự án hạng B, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện để dự án sớm đi vào hoạt động. Ban soạn thảo cũng cho biết, các đề xuất xin mở rộng quy mô hoạt động, bổ sung mục tiêu hoạt động, xin đầu tư thêm dự án mới... của nhóm này sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cân nhắc trên cơ sở tính hợp lý và tính khả thi của đề xuất, trong đó có tính đến khả năng triển khai dự án hiện hữu.

 

Cuối cùng là nhóm dự án hạng C. Đây là các dự án không đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành, quy định của Giấy chứng nhận đầu tư mà không có lý do chính đáng. Điển hình như chủ đầu tư không góp đủ vốn điều lệ, vốn đầu tư theo tiến độ, dự án được giao đất nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ được phê duyệt,...

 

Liên quan đến nhóm này, Ban soạn thảo cho biết, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý, giải quyết theo các quy định của pháp luật đối với các vi phạm tương ứng. Cụ thể, từ việc xem xét áp dụng các mức phạt vi phạm hành chính cho tới việc thu hồi đất, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thu hẹp quy mô theo các căn cứ và thủ tục của pháp luật đất đai, đầu tư và pháp luật chuyên ngành khác. Các dự án hạng này sẽ không xem xét đối với các đề xuất xin mở rộng quy mô hoạt động, bổ sung mục tiêu hoạt động, xin đầu tư thêm dự án mới.

Quang Minh

 

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào

Gửi ý kiến

Tên
Email
Điện Thoại
Địa chỉ
Nội Dung

Đơn vị thực hiện: ZonQ Việt Nam


                       Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư -  Lô D25,  Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 1900.6621, 04.3768.8833.

Giấy phép hoạt động số: 211/GP-TTĐT của Bộ TTTT cấp ngày 5/12/2011.
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Đấu thầu
tại địa chỉ www.muasamcong.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Đấu thầu.