Hiệu chỉnh sai lệch

08:03 | 26/03/2013

Hỏi:

Trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu ghi tiến độ thực hiện là 100 ngày nhưng tại phần diễn giải lại ghi tiến độ thực hiện là 329 ngày. Hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu tiến độ thi công là +/- 360 ngày (cứ thi công xong sớm trước từng 30 ngày được thưởng 68 triệu đồng). Ngay khi mở thầu, nhà thầu thừa nhận là do sai sót đánh máy và sẽ gửi văn bản xin đính chính. Có 3 quan điểm giải quyết như sau: 

 

>> Xử lý khi dự toán lớn hơn giá gói thầu

>> Hồ sơ mời thầu sai khác so với thiết kế (phần 2)

 

1. Loại HSDT vì: Lấy thời gian thi công trong đơn là 100 ngày, vi phạm thời gian thi công trong HSMT quy định +/- 360 ngày. 

 

2. Loại HSDT vì: thực hiện sửa từ 100 ngày thành 329 ngày, sai lệch quá 10% nên bị loại. 

 

3. Tiếp tục xét thầu: Đồng ý cho nhà thầu sửa trong bản chào thầu từ 100 ngày thành 329 ngày do đánh máy sai thời gian, không phải là sai số số học hoặc sai lệch. 

 

Xin cho biết cách giải quyết như thế nào là đúng nhất, phù hợp với quy định của pháp luật?

 

Trả lời :

Tình huống của Bạn liên quan tới việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trong đánh giá HSDT. Các nội dung này được nêu tại Điều 4 và Điều 45 Luật Đấu thầu, tại Điều 30 Nghị định 85/2009/NĐ-CP (NĐ 85) và được nhắc lại trong các Mẫu HSMT để có cơ sở cho việc thực hiện.

 

Luật Đấu thầu (Điều 36) quy định: Nhà thầu không được thay đổi, bổ sung HSDT sau thời điểm đóng thầu, nhưng sau khi mở thầu thì nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT khi có yêu cầu của bên mời thầu. Tại Điều 33 của Luật Đấu thầu ghi: HSDT nộp sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ và bị loại. Trong NĐ 85 (Điều 17, Điều 28) quy định chi tiết hơn: Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung HSDT đã nộp là không hợp lệ (trừ trường hợp làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu). Để cụ thể hóa hơn các tài liệu của nhà thầu gửi tới sau thời điểm đóng thầu, trong các Mẫu HSMT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành đều có quy định như sau: Bất kỳ tài liệu nào, kể cả thư giảm giá (nếu có) được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ và được trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu).

 

Trở lại tình huống của Bạn, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu có văn bản đính chính gửi tới bên mời thầu sau khi mở thầu (tức là sau thời điểm đóng thầu) thì văn bản này là không hợp lệ, không được bên mời thầu sử dụng vào việc đánh giá HSDT. Nghĩa là việc đánh giá HSDT của nhà thầu này phải căn cứ vào nguyên trạng của HSDT tại lúc mở thầu.

 

Vậy chúng ta bàn về việc đánh giá HSDT (nguyên trạng) này theo các quy định. Sự ghi sai khác tiến độ thi công trong đơn dự thầu và phần diễn giải chi tiết chắc chắn không phải lỗi số học, cũng không phải là sai lệch. Bởi lẽ đây không phải là lỗi do cộng, trừ, nhân, chia sai, còn tiến độ 360 ngày trong HSMT không phải là số liệu bắt buộc, nhà thầu có thể chào tiến độ ngắn hơn để được hưởng ưu đãi. Đối với lỗi này của nhà thầu hoàn toàn có thể áp dụng nguyên tắc sửa lỗi nêu ở gạch ngang thứ 7 Điểm b, Khoản 1 Điều 30 NĐ 85.

 

Đây cũng là một thông lệ sửa lỗi trong đấu thầu trên thế giới là khi có sự khác biệt giữa trị số tổng thể và các số liệu cơ sở thì lấy số liệu cơ sở thay cho trị số tổng thể. Áp vào trường hợp của Bạn thì nhà thầu không cần có văn bản hiệu đính thì thời gian thực hiện hợp đồng (tiến độ) của nhà thầu sẽ được lấy là 329 ngày (căn cứ số liệu cơ sở). Với cách sửa lỗi như đề cập thì sau sửa lỗi thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu này là 329 ngày. Bên mời thầu sẽ thông báo cho nhà thầu về việc sửa lỗi nếu nhà thầu chấp thuận thì HSDT của nhà thầu này được đánh giá tiếp.

 

Xin bàn thêm về 3 nhóm ý kiến mà Bạn nêu ra:

1. Về nhóm ý kiến thứ nhất:

Theo quy định, nhà thầu có HSDT bị loại nếu thuộc các trường hợp nêu ở Điều 45 Luật Đấu thầu và được cụ thể hóa trong HSMT (qua yêu cầu về tư cách hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, yêu cầu quan trọng, tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính).

 

Do vậy không đủ lý do để loại nhà thầu do tiến độ ghi khác nhau (giữa đơn và phần chi tiết). Nhà thầu không vi phạm Điều 45 Luật Đấu thầu do đó ý kiến thứ nhất không có cơ sở để áp dụng.

 

2. Về nhóm ý kiến thứ hai:

Đây không phải là sai lệch. Theo Điều 30 NĐ 85, sai lệch là nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT so với HSMT. Còn sự khác biệt giữa 100 ngày và 329 ngày lại cùng thuộc HSDT. Do đó ý kiến này cũng không áp dụng được.

 

3. Về nhóm ý kiến thứ ba:

Ý kiến này là phù hợp với phân tích nêu trên, có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Cũng không cần biết sự sai khác giữa 100 ngày và 329 ngày là vì lý do gì, chỉ cần hiểu một nguyên tắc khi khác biệt giữa tổng quát và chi tiết thì được lấy chi tiết làm căn cứ, nhưng HSDT không bị loại.

 

Sự đa dạng của các tình huống đòi hỏi người xử lý phải nắm chắc các qui định của Luật, Nghị định, Mẫu HSMT. Sự trao đổi tình huống xảy ra trong thực tế là để bổ sung, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, qua đó giúp làm rõ hơn các quy định.

TS. Nguyễn Việt Hùng

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào

Gửi ý kiến

Tên
Email
Điện Thoại
Địa chỉ
Nội Dung

Đơn vị thực hiện: ZonQ Việt Nam


                       Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư -  Lô D25,  Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 1900.6621, 04.3768.8833.

Giấy phép hoạt động số: 211/GP-TTĐT của Bộ TTTT cấp ngày 5/12/2011.
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Đấu thầu
tại địa chỉ www.muasamcong.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Đấu thầu.