Bảo lãnh dự thầu của ngân hàng

08:38 | 30/10/2012

Hỏi: 

Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) có nêu điều kiện tiên quyết để loại bỏ nhà thầu là nhà thầu không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ theo quy định. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có giá trị thấp hơn,… không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với Thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính).

 

>> Quy mô của hợp đồng xây lắp tương tự

>> Bên mời thầu thẩm định hồ sơ yêu cầu

 

Tại Bảng dữ liệu đấu thầu có ghi: Bảo đảm dự thầu phải là bản gốc và có chữ ký hợp lệ, người ký bảo đảm dự thầu phải là người đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc phải có phân cấp ủy quyền nếu ủy quyền.

 

Trong hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu tham dự thầu (nhà thầu có giá cạnh tranh nhất) có thư bảo lãnh dự thầu của một chi nhánh Ngân hàng do Phó Giám đốc ký nhưng không kèm theo Giấy phân cấp hoặc Giấy ủy quyền ký thư bảo lãnh. Tổ chuyên gia đấu thầu đưa ra 2 cách giải quyết sau:

 

- Cách 1: Loại bỏ HSDT của nhà thầu này do HSDT vi phạm điều kiện tiên quyết là bảo lãnh dự thầu phải có chữ ký hợp lệ;

- Cách 2: Yêu cầu nhà thầu trên làm rõ về sự hợp lệ của bảo lãnh dự thầu đã nộp.

 

Trả lời:

Tình huống của Bạn cũng là tình huống thường xảy ra và liên quan tới bên thứ 3 không trực tiếp tham gia đấu thầu. Ở mức độ nào đó có thể coi Bảo đảm dự thầu có tầm quan trọng như Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất. Bởi lẽ, chúng liên quan tới rủi ro có thể xảy ra cho chủ đầu tư. Bảo đảm dự thầu thuộc một trong các điều kiện tiên quyết của HSMT, còn Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất trong một số HSMT mua sắm thiết bị quan trọng cũng được đưa vào điều kiện tiên quyết của HSMT.

 

Trong quá trình đánh giá HSDT, việc xử lý tình huống phải căn cứ vào HSMT và tiêu chuẩn đánh giá trong HSMT. Ngoài ra, việc xử lý tình huống cần căn cứ vào các quy định của Luật và Nghị định liên quan.

 

Trong trường hợp của Bạn, hai cách giải quyết mà Tổ chuyên gia đưa ra đều có cơ sở. Liên quan tới Bảo đảm dự thầu, khoản 2 Điều 32 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định: “Trường hợp HSMT quy định thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì tính hợp lệ của thư bảo lãnh được xem xét theo quy định về phân cấp ký và phát hành thư bảo lãnh của từng ngân hàng hoặc tổ chức tài chính”.

 

Tuy nhiên, trong Mẫu HSMT Xây lắp (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khi đề cập tới bảo đảm dự thầu tại Mục 17 và cả Mẫu số 15 về bảo đảm dự thầu thì cũng không nêu yêu cầu nhà thầu phải nộp kèm theo quy định phân cấp ký và phát hành thư bảo lãnh của ngân hàng. Do vậy, đối với tình huống của Bạn có thể chia ra hai trường hợp như sau:

 

1. Trường hợp Tổ chuyên gia đấu thầu có đủ thông tin về quy định phân cấp ký và phát hành thư bảo lãnh của ngân hàng này thì đây đã là căn cứ để xác nhận về sự hợp lệ của bảo đảm dự thầu.

 

2. Trường hợp Tổ chuyên gia đấu thầu không có thông tin về quy định phân cấp ký và phát hành thư bảo lãnh thì Tổ chuyên gia đấu thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu để chứng minh hoặc tự liên hệ với ngân hàng phát hành thư bảo lãnh để xác minh sự hợp lệ của bảo lãnh dự thầu đã có.

 

Như vậy, cách 2 của Tổ chuyên gia đấu thầu nêu ra có tính thuyết phục hơn. Bởi trong tình huống này không đủ cơ sở loại bỏ nhà thầu (vì trong HSMT không có yêu cầu phải nộp quy định phân cấp).

 

Việc có biện pháp xác định quy định phân cấp (dù qua hình thức này hay hình thức khác) là để đảm bảo hạn chế rủi ro cho chủ đầu tư và tránh loại bỏ một cách máy móc nhà thầu tiềm năng. Khi có sự tham gia của bên thứ 3 trong cuộc thầu (như ngân hàng phát hành thư bảo lãnh) thì nên xử lý linh hoạt, không nên cứng nhắc, miễn là cuối cùng khẳng định được tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu. 

TS. Nguyễn Việt Hùng

 

Ý kiến bạn đọc

Chưa có ý kiến nào

Gửi ý kiến

Tên
Email
Điện Thoại
Địa chỉ
Nội Dung

Đơn vị thực hiện: ZonQ Việt Nam


                       Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư -  Lô D25,  Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 1900.6621, 04.3768.8833. Fax: 04.3768.6622 - 04.3768.6633.

Giấy phép hoạt động số: 211/GP-TTĐT của Bộ TTTT cấp ngày 5/12/2011.
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Đấu thầu
tại địa chỉ www.muasamcong.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Đấu thầu.